Ovo je početak web stranice
Predite na:

Kako se leči BCC kože?

Postoji veliki broj različitih uspešnih tretmana, za BCC kože. U osnovi to su hirurški i ne-hirurški tretmani.

Hirurški tretmani

 • Ekscizija
 • Destrukcija
  • Kiretaža
  • Elektro-hirurgija
  • Kriohirurgija
  • Laser hirurgija

Ne-hirurški tretmani

 • Imunosupresivne kreme
 • Fotodinamska terapija
 • Radioterapija

Hirurško uklanjanje ekscizijom je osnovni način uklanjanja za BCC kože. Ostale tehnike se koriste samo u slučajevima gde iz bilo kojeg razloga nije moguće uraditi hiruršku eksciziju. Ti razlozi mogu biti od zdravstvenih do estetskih. Tokom zadnjih godina sve se više upotrebljavaju laseri u uklanjanju BCC kože ali i dalje to ne isključuje upotrebu kriohirurgije i imunosupresivnih krema kao što je Imiquimod.

Ekscizija BCC kože: Ovakvu eksciziju zovemo i radikalnom eksciziom.

BCC kože pre operacije

Plan ekscizije

Defekt nakon ekscizije

Rana zatvorena tehnikom lokalnog režnja

Ovakve hirurške intervencije u najvećem broju slučajeva se rade u lokalnoj anesteziji.

U opštoj anesteziji se rade hirurške intervencije kada je obimnost uklanjanja veća.

Uklanjanje BCC kože sa laserima

BCC kože pre operacije

Dermoskopski nalaz

Rezultat nakon 6 meseci

Dermoskopska potvrda kompletno uklonjenog tumora

Za uklanjanje BCC kože koristimo se dva tipa Lasera: Nd Yag 1064 i CO2 laser.

Laser tretman BCC kože izvodimo u lokalnoj anesteziji uz upotrebu krema a najčešće je potrebno uraditi 2 do 3 tretmana u razmaku od 4 do 8 nedelja.

Ovo je kraj stranice. Vratite se na početak ove web stranice.