Ovo je početak web stranice
Predite na:

Vi ste ovde: ORS Hospital > Promene na koži > Bazocelularni karcinom > Kako živeti sa BCC?

Kako živeti sa BCC kože?

Svako reaguje drugačije na dijagnozu BCC-a kože. Te reakcije se kreću u spektru od potpunog omaložavanja bolesti preko različitih emocionalnih reakcija straha do šoka i izolacije. Međutim, na sreću najveći broj pacijenata realno prihvata činjenicu, da se radi o karcinomu kože koji nosi minimalan rizik metastaziranja i da su adekvatnim uklanjanjem izlečeni za čitav život.

Kako savladati stres

U slučaju postojanja hroničnog stresa, potražite stručnu pomoć, a pogledajte i naše savete za savladavanje stresa.

Kontrole

Nakon dobijanja histopatološke dijagnoze savetujemo da se uradi detaljan pregled kože, od glave do pete, radi daljeg adekvatnog praćenja. Ukoliko nema drugih "rizičnih" promena na koži, savetujemo redovnu dermoskopsku kontrolu jednom godišnje.

Monitoring kože

Redovni samopregled kože jednom mesečno savetuje se kod svih kožnih tumora a detaljnjije o monitoring pogledajte u rubrici monitoring kože o mladeža.

Ovo je kraj stranice. Vratite se na početak ove web stranice.