Ovo je početak web stranice
Predite na:

Najčešća pitanja

Da li je BCC najčešći karcinom ljudske populacije?

DA. Od ukupnog broja novo otkrivenih karcinoma svih vrsta, preko 50% pripada BCC.

Koji su prvi znaci koji se mogu uočiti kod nastanka BCC-a?

Nova ružičasta flekica, krastica ili ranica koja ne zarasta.

Šta treba uraditi kada se posumnja da postoji sumnjiva promena na BCC?

Javite se svom lekaru ili u prvi specijalizovan centar za tumore kože.

Da li je BCC izlečiv ?

Da. U svim slučajevima kada se na vreme dijagnostikuje i adekvatno leči.

Kako se dijagnostikuje BCC?

Dermoskopski. Dermoskopija predstavlja najuspešniju dijagnostiku.

Koji je osnovni princip u lečenju BCC-a?

Hirurška ekscizija. Radikalno, ili adekvatno uklanjanje, predstavlja osnovni princip uspešnog lečenja.

Da li se BCC može uspešno lečiti bez hirurške ekscizije?

DA. U svim slučajevima ranog BCC-a kože, kao i u svim slučajevima kada nije indikovana ekscizija, mogući tretmani su Laserima, Azotom, Elektrohirurgijom i Imunosuprsivnim kremama.

Da li postoji mogućnost prevencije za BCC?

Da. To su mere primarne prevencije od nastanka oštećenja kože od UV zračenja kod osoba sa faktorima rizika.

Ovo je kraj stranice. Vratite se na početak ove web stranice.