Ovo je početak web stranice
Predite na:

Preventivne mere

Primarna prevencija

Zaštita od svih izvora povećanog UV zračenja predstavlja primarnu prevenciju. Osnovni izvor UV zračenja je sunce, a pored njega solarijumi i različite UV lampe. Osnovna opasnost koju izaziva UV zračenje je nastanak oštećenja kože a time i melanocitnih ćelija, što može da uzrokuje nastanak BCC kože, ali i ostalih promena na koži, bilo da su one dobroćudne ili zloćudne.

Ne sunčati se u periodu od 10 do 16h U Srbiji je povišeno zračenje od sunca u periodu od aprila do oktobra svake godine.
Koristite hladovinu kao prirodnu zaštitu Imajte na umu da suncobrani nisu uvek adekvatna zaštita, posebno ne pored velikih reflektujućih površina kao što su to voda i pesak.
Štitite glavu sa šeširom ili kačketom Što je veći obod zaštita je bolja.
Za zaštitu tela koristite odeću sa rukavima I najtanja odeća je od koristi.
Regije izložene suncu štitite sa kremama sa zaštitnim faktorom 15 ili većim Kreme sa zaštitnim faktorom (SPF - sun protection factor) nanosite na 2 do 3 sata i obavezno uvek nakon plivanja.
Ne koristite solarijume kao pripremu kože za odlazak na letovanje Boja koju dobijete od solarijuma nije adekvatna zaštita kože od sunca.
Posebne mere zaštite za malu decu Bebe do prve godine zaštititi od sunca u periodu od 10 do 16h.
Tabela: Osnovne mere zaštite od sunca

Ostale mere primarne prevencije podrazumevaju zaštitu radnika koji su svakodnevno u kontaktu sa ugljem, katranom ili arsenovim jedinjenjima, kao i kontrolu upotrebe PUVA terapije.

Sekundarna prevencija i skrining

Pod sekundarnom prevencijom se podrazumeva rana detekcija BCC kože. Samopregled kože, i uočavanje prvih znakova BCC kože su okosnica sekundarne prevencije. Permanentna edukacija stanovništva u sprovođenju ovih mera predstavlja pre svega zadatak za zdravstvo, prosvetu i javne medije.

Skrining za BCC kože bi predstavljao celokupni pregled kože, od glave do pete, za sve osobe sa visokim faktorima rizika za nastanak BCC-a, i očigledno je da ga je, za sada, nemoguće izvesti, radi nesrazmerno velikog broja osoba koje bi bilo potrebno pregledati.

Ovo je kraj stranice. Vratite se na početak ove web stranice.