Ovo je početak web stranice
Predite na:

Statistika

Nije nam poznat tačan broj obolelih od BCC kože. U našem registru za rak za centralnu Srbiju evidentiraju se sem melanoma, svi ostali karcinomi kože zajedno. Na osnovu tih podataka (na osnovu poznate činjenice, da najmanje 80% od svih karcinoma kože pripada BCC kože, lako je zaključiti da se u centralnoj Srbiji svake godine evidentira nekoliko hiljada novo obolelih (Tabela 1.). Ukoliko imate u vidu činjenicu, da se istovremeno, ne evidentira veliki broj obolelih, koji su lečeni sa Krioterapijom (azotom) jer nije rađena histopatologija, dolazimo do zaključka da se verovatan broj obolelih daleko veći od 5000.

Kolika je smrtnost od BCC kože takođe nam nije poznata. Broj umrlih od drugih karcinoma kože, od kojih oko 80% pripada BCC kože, kreće se preko 100 godišnje (Tabela 2.).

Godina Žene Muškarci Ukupno
2002 1052 1259 2311
2003 1138 1316 2454
2004 1365 1408 2773
2006 1663 1731 3394
Tabela 1: Incidenca drugih malignih tumora u Centralnoj Srbiji
Godina Žene Muškarci Ukupno
2002 68 48 116
2003 37 49 86
2004 45 64 110
2006 45 57 102
Tabela 2: Smrtnost od drugih malignih tumora u Centralnoj Srbiji

Ovi pokazatelji ukazuju na to da su mere primarne prevencije, skrininga i rane dijagnostike od ključne važnosti za uspešnu borbu protiv svih karcinoma kože.

Ovo je kraj stranice. Vratite se na početak ove web stranice.