Ovo je početak web stranice
Predite na:

Vi ste ovde: ORS Hospital > Hirurgija šake > Čekićasti prst

Čekićast prst

Sinonimi: Mallet finger, "Pao" prst

Čekićastim prstom se smatra deformitet prsta koji izgleda kao da je prst na vrhu savijen i da ne može voljno da se ispravi. On nastaje nakon povrede tetive mišića koji ispruža prst.

Kako nastaje?

Nastaje najčešće kao sportska povrda ali se takođe javlja i kada dođe do dublje posekotine ne prstu.

Povredom može biti zahvaćena samo tetiva, ali može doći i do povrde ili preloma kostiju šake i zgloba.

Simptomi i znaci

Osnovni simptom je pad (savijanje) vrha prsta koji se ne može više voljno ispružiti , a njega prate bol , crvenilo, otok i modrica.

Kod teže povrede prsta pored ovog dolazi i do odvajanja nokta od podloge i modrice ispod nokta.

Kako se dijagnostikuje?

Dijagnoza se postavlja kliničkim pregledom uz par vežbica , a nakon toga je neophodno uraditi RTG(rentgen) prsta u dva pravca da bi se isključilo oštećenje kosti.

Kako se leči?

Može se lečiti nehirurški i hirurški, u zavisnosti od vremena koje je proteklo od povrede do javljanja lekaru.

Nehirurški se leči imobilizacijom prsta 8 – 10 nedelja , nakon toga je neophodno vežbanje od 2-6 meseci.

Hirurški se leči tendorafijom tj. procedurom koja podrazumeva šivenje povređene tetive koja je odgovorna za ispružanje prstiju. I nakon ove proceudre se neko vreme postavlja imobilizacija i sledi vežbanje.

Ovo je kraj stranice. Vratite se na početak ove web stranice.