Ovo je početak web stranice
Predite na:

Vi ste ovde: ORS Hospital > Dermoskopija > Šta je dermoskopski monitoring?

Šta je dermoskopski monitoring?

Dermoskopski monitoring je specijalna procedura koja omogućava komparativno praćenje jedne kožne promene u različitim vremenskim intervalima. Samo se u sklopu kompjuterizovane digitalne dermoskopije sa modulom za dermoskopski monitoring može uspešno sprovesti ovakvo praćenje. Ono omogućava uočavanje i najmanjeg znaka evolucije na kožnoj promeni, što obezbeđuje ranu dijagnostiku melanoma i prevenciju nastanka, a time i šansu za izlečenje.

Dermoskopski monitoring

Dečak u predškolskom uzrastu je na dermoskopskom monitoringu radi visokih faktora rizika za melanom.

pre

nakon 2 godine

ORS komentar

Tokom dvogodišnjeg praćenja uočena je evolucija promene, ekspanzija nepravilnih dermoskopskih globula po periferiji. Promena je zbog evolucije preventivno uklonjena i poslata na histopatološku analizu.

Ovo je kraj stranice. Vratite se na početak ove web stranice.