Ovo je početak web stranice
Predite na:

Vi ste ovde: ORS Hospital > Hirurgija šake > Ganglion

Ganglion

Sinonimi: Higrom

Ganglioni su dobroćudni potkožni tumori (izrasline) na šaci u direktnom kontaktu sa tetivnim ili zglobnim omotačem.

Kako nastaje?

Tačan uzrok je nepoznat.

Smatra se da trauma šake može biti uzročnik ili da poremćaj protoka tečnosti kroz omotače (tetiva) sa kombinacijom povećanog pritiska u tom predelu doprinose nastanku gangliona.

Simptomi i znaci

Uočavamo ih kao izbočine veličine do par santimetara koje se najčešće pipaju na zglobu ručja sa zadnje strane. Pored ovog mesta mogu se naći i na prstima sa bočne ili zadnje strane.

Mogu da smanje funkciju šake, retko bole a pacijenti se najčešće javljaju zbog narušenog estetskog izgleda.

Kako se dijagnostikuje?

Dijagnoza se postavlja kliničkim pregledom uz anamnezu (intervju pacijenta).

Retko se može raditi i biopsija ako je nejasna dijagnoza, a može se uraditi i RTG da bi se videlo stanje zgloba šake.

Kako se leči?

Ganglioni umeju sami da se povuku u 50% slučajeva pa ne treba žuriti sa hirurškim tretmanom.

Može se pokušati i imobilizacijom zgloba , jer kod određenog broja pacijenata dođe do povlačenja.

Ako pak stvaraju funkcionalne tegobe i bol, mogu se lako rešiti:

  • Injekcionom aspiracijom
  • Hirurškom ekscizijom
  • Endoskopskim putem
Ovo je kraj stranice. Vratite se na početak ove web stranice.