Ovo je početak web stranice
Predite na:

Hirurgija nosa

Sinonimi: Rhinoplasty, Nose job

Estetska hirurgija nosa podrazumeva hirurški tretman na nosu u cilju postizanja boljeg izgleda nosa i harmonije lica. Uz to često se rešava problem otežanog disanja koji potiče od devijacije septum.

Na nosu se u estetskom smislu može raditi korekcija veličine, oblika, vrha i nosnog profila.

Pre

Posle

Ko je kandidat?

Sve osobe koje su navršile 18 godina a nezadovoljne su oblikom ili veličinom svog nosa.

Osobe koje su imale povredu koja im je deformisala nos.

Osobe sa problemima pri disanju koje potiču od deformiteta septuma u nosu.

Šta treba znati pre odluke o operaciji?

Ako niste realni u svojim očekivanjima , postoji šansa da budete nezadovoljni i novim izgledom nosa.Trebate znati da su nekada potrebne i reintervencije da bi se postigao željeni izgled.

Kako izgleda procedura?

Osnova svake operacije nosa je odvajanje kože od njene podloge (kosti i hrskavice), zatim reoblikovanje čvrstih struktura i na kraju ponovno fiksiranje kože za njih.

Vrsta anestezije?

Opšta anestezija, a u slučaju operacije samo vrha nosa to može biti i lokalna anestezija.

Postoperativni tok

U ranom postoperativnom periodu će skoro uvek postojati otok, blage modrice, čudni osećaji u regiji koja je operisana. Ove promene u najvećoj meri prolaze u toku prve nedelje od operacije.

Privikavanje na disanje na usta koje je neophodno tokom 3-5 dana stajanja tampona u nosu (nakon 6-8 sati se pacijenti već priviknu). Takođe ovu operaciju prati sušenje usta, a to se lako može rešiti čestim unosom tečnosti.

Nega i tretman nakon intervencije?

Nakon operacije se u nos postavljaju tamponi koji stoje 3-5 dana, a imobilizacija nosa se drži od 3-7. dana.U najvećem broju slučajeva konci sami otpadaju, a u retkim slučajevim konci se uklanjaju nakon 7-10 dana.

Od pušača se traži da do potpunog zarastanja prekinu sa pušenjem.

Postoperativne komplikacije

Moguća su krvarenja iz nosa i infekcija nosa. Ove pojave su izrazito retke i lako se rešavaju, bez posledica na efekat same operacije.

Rezultat

Prvi rezultat koji ćete moći da procenjujete je po uklanjanju imobilizacije, tada možete sagledati da li je ispravljen profil i položaj nosa. Nakon 3-4 nedelje rezultati će biti znatno bolji jer tada spada najveći deo otoka , pa nos izgleda tanje i suptilnije. Izgled vašeg nosa će biti sve bolji i bolji do isteka 6 meseci.

Konačan rezultat se može očekivati nakon 6 meseci, i on je trajan.

Iskustva u ORS Hospital bolnici

Kod pacijenata kod kojih se operacija uradi rano, pre 18. godine, skoro uvek su neophodne male korekcije nakon par godina zbog toga što nos nakon prve operacije i dalje nastavlja da raste.

Kod pacijenata koji su operisani do 25. godine u manjem broju slučajeva su rađene reintervenicije u predelu vrha nosa, nakon par godina.

Kod ostalih pacijenata je izrazito retko bilo potrebno reintervenisati.

Od svih uradjenih operacija u jednom slučaju je došlo do krvarenja 3 dana nakon operacije što je lako rešeno korekcijom tamponade. Druga komplikacija je bila infekcija kože nosa od upaljnih lojnih žlezda, ona se spontano povukla odmah po uklanjanju imobilizacije. Ni do jedne ozbiljnije komplikacije nije dolazilo.

Najčešća pitanja

Koliko traje intervencija?

Operacija traje od sat do sat i po.

Koliko dana se odsustvuje sa posla?

Odsustvo sa posla traje najmanje 7 dana a najviše 14.

Koliko se ostaje u bolnici?

Ostaje se jedan do dva dana.

Koji je najbolji period godine za ovu intervenciju?

Može se raditi u svim periodima ali se ne preporučuje period u kome su česti gripovi i kijavice.

Da li boli nakon intervencije?

Nakon ove intervencije ne postoje bolovi.

Ovo je kraj stranice. Vratite se na početak ove web stranice.