Ovo je početak web stranice
Predite na:

Vi ste ovde: ORS Hospital > Promene na koži > Lipom > Saznajte više

Lipoma

Sinonimi: Masno tkivo, fatty lump, adipose tumor (za pojedinačne promene), Lipomatous ili Multiple lipomas (za više lipoma kod jedne osobe)

Lipom predstavlja dobroćudnu, potkožnu nakupinu masnih ćelija, obloženih finom, tankom, vlaknastom opnom.

Lipomi su najčešći potkožni dobroćudni tumori. Najčešće ih uočavamo kao: bezbolne, elastične, meke, pokretne, potkožne izrasline koje odižu kožu. Mogu biti pojedinačni ali istovremeno može biti prisutno i više lipoma. Pojedinačni se češće javljaju kod žena a kod muškaraca se češće javlja više lipoma istovremeno.

Diferencijalna dijagnoza

Veoma retko ih ne razlikujemo od ostalih potkožnih tumora: Sebaceous cyst, neurofibromas, glomus tumors, leiomyoma, neuroma

Razlozi nastanka

I dalje nije potpuno razjašnjen uzrok nastajanja lipoma. Šta nam je jasno: da nasledna komponenta igra značajnu ulogu ( činjenica koja tome ide u prilog je češće familijarno pojavljivanje lipoma). Šta nam još nije jasno: kolika je i kakva uloga minimalnog povredjivanja. Osim toga potpuno je jasno da povećana telesna težina, dakle, povećana ukupna masna masa, ne igra nikakvu ulogu u nastanku lipoma ( činjenica: ne beleži se češće javljanje lipoma kod gojaznih ljudi).

Simptomi i znaci

Osnovni simptom je pojava bezbolne, elastične potkožne izrasline koja sporo raste. Po veličini, možemo ih podeliti na: male - prečnik do 1 cm, srednje - prečnika do 6 cm i velike – kada su veći od 6 cm. Pojavljuju se na svim regiji na telu, ali najčešće lokalizacije su: torzo, nadlaktice, natkolenice i vrat. Mogu biti pojedinačni a mogu biti i multipli.Pojedinačni se češće javljaju kod žena a kod muškaraca se češće javlja više lipoma istovremeno.

Kako se dijagnostikuje?

Najčešće se dijagnoza postavlja na osnovu izgleda same promene (okom) i na osnovu informacija koje se dobijaju njenim pipanjem (palpacijom). Izuzetno retko je potrebno uraditi biopsiju.

Komplikacije

Komplikacije kod lipoma su veoma retke. Izrazito retko dolazi do infekcije, a takodje i do pojave bolova radi pritiska na okolinu.

Tretman

Lipome koji ne rastu i ne daju estetske ili funkcionalne probleme obično ostavljamo bez tretmana.

Međutim, u slučaju da se povećaju, daju funkcionalne smetnje ili narušavaju estetski izgled, možemo ih tretirati na jedan od sledećih načina:

  • Liposukcija, veliki broj lipoma je moguće eliminisati upotrebom liposukcije.
  • Minimalna ekscizija, ova tehnika se koristi kod nekih lipoma kod kojih je moguće uz asistirani pritisak iz okoline evakuisati lipom iz potkože.
  • Totalna-radikalna ekscizija, radikalna ekscizija podrazumeva uklanjanje eksciziju okolne kože sa kompletnim lipomom.

Preferiramo, u svim slučajevima kada je to moguće, liposukciju a potom minimalnu eksciziju.

Faktori rizika

Nema specifičnih faktora rizika za nastanak lipoma, sem već pomenute porodične sklonosti.

Prevencija

Nema specifičnih mera prevencije za nastanak lipoma.

Ovo je kraj stranice. Vratite se na početak ove web stranice.