Ovo je početak web stranice
Predite na:

Vi ste ovde: ORS Hospital > ORS > O nama

Marina Rakićević

Diplomirani ekonomista

Edukacija

 • Ekonomski fakultet, Univerzitet u Beogradu
  Stečeno zvanje: diplomirani ekonomista, smer Trgovina
 • "London school of public relations", specijalistički kurs iz PR-a i kriznog menadžmenta
 • Gimnazija "Uroš Predić", Pančevo

Usavršavanja:

 • Biznis plan
 • HACCP standard
 • Veštine prezentacije
 • Upravljanje zalihama
 • Liderstvo i komunikacija

Radno iskustvo

Zaposlena u ORS Hospital kao PR Manager

Ključne odgovornosti:

 • Planiranje i upravljanje ljudskim resursima u bolnici
 • Vođenje poslovne komunikacije sa stejkholderima
 • Izrada biznis plana na mesečnom, kvartalnom i godišnjem nivou
 • Upravljenje troškovima
 • Izrada marketing plana

Februar 2007- Septembar 2009 – zaposlena u Delta maxi doo kao Category Manager

Ključne odgovornosti:

 • Upravljanje kategorijom proizvoda – Konditori ( planiranje, organizovanje, vođenje i kontrola svih artikala iz kategorije)
 • Pregovaranje i sklapanje godišnjih ugovora sa dobavljačima
 • Izrada biznis plana na mesečnom, kvartalnom i godišnjem nivou
 • Upravljanje odnosima sa dobavljačima ( organizovanje promocija, akcija, ušešće u specijalnim lifletima, planiranje novogodišnjih paketića, slavskih korpi)
 • Izrada planograma po modulima za sve objekte za koje sam bila zadužena ( Mini Maxi format 209 mpo)
 • Rad na HACCP dokumentaciji za sektor Category management, Izrada i prikupljanje dokumentacije, odbrana HACCP sertifikata, arhiviranje dokumentacije
 • Obilazak mpo, konkurencije i dobavljača

Strani jezici:

 • engleski jezik
 • španski jezik

Znanje rada na računaru:

Word, Excel, Power Point, Outlook Express, Internet Browsers

Lične osobine:

Komunikativana, odgovorana, brzo uči, adaptibilna, organizovana, pouzdana, analitičana

Ovo je kraj stranice. Vratite se na početak ove web stranice.