Ovo je početak web stranice
Predite na:

Vi ste ovde: ORS Hospital > Promene na koži > Melanom > Najčešća pitanja

Najčešća pitanja

Da li je povredjivanje mladeža na koži razlog za nastanak melanoma?

NE. Povređivanje mladeža nije razlog za nastanak melanoma. Genetska predispozicija i oštećenja kože od UV zračenja ( sunce i solarijum) predstavljaju osnovne faktore rizka za nastanak melanoma.

Koji su prvi znaci koji se mogu uočiti kod nastanka melanoma?

Promena veličine ili boje na postojećem mladežu ili pojava novog mladeža.

Šta treba uraditi kada se posumnja da postoji sumnjiva promena na melanom?

Javite se svom lekaru ili u prvi specijalizovan centar za tumore kože.

Da li je melanom izlečiv?

Da. U svim slučajevima kada se rano dijagnostikuje melanom je potpuno izlečiv.

Kako se dijagnostikuje rani melanom?

Dermoskopski. Dermoskopija predstavlja najuspešniju dijagnostiku melanoma u svim fazama.

Koji je osnovni princip u lečenju melanoma?

Hirurško uklanjanje. Radikalno, ili adekvatno uklanjanje melanoma, predstavlja osnovni princip uspešnog lečenja.

Da li se melanom može uspešno lečiti bez hirurškog uklanjanja?

NE. Svi ostali tretmani za lečenje melanoma uključuju se samo nakon hirurškog uklanjanja,i to kao dodatna terapija kod melanoma sa metastazama.

Da li postoji mogućnost prevencije za nastanak melanoma?

Da. To su mere primarne prevencija od nastanka oštećenja kože od uv zračenja kod osoba sa faktorima rizika za melanom.

Da li sme da se operiše melanom pod lokalnom anestezijom?

Da. Svi smo mi na fakultetu učili da se melanom operiše samo u opštoj anesteziji ali stvari su se promenile. Sadašnji stav je da se primarni melanom, uvek kada je to moguće, operiše u lokalnoj anesteziji. Prateći svetske standarde mi smo uveli u svojoj bolnici lokanu anesteziju kao izbornu kod svih melanom kod kojih nisu pozitivni limfni nodusi.

Ovo je kraj stranice. Vratite se na početak ove web stranice.