Ovo je početak web stranice
Predite na:

Vi ste ovde: ORS Hospital > Promene na koži > Melanom > Rana dijagnostika

Rana dijagnostika

Digitalna dermoskopija obezbeđuje veoma pouzdanu ranu dijagnostiku melanoma. Njome je moguće uočiti prve sumnjive znake, koji se ne mogu detektovati okom i drugim oblicima kliničke detekcije. Od ključne važnosti za ovu dijagnostiku je selekcija potencijalno rizičnih i atipičnih kožnih promena koje treba dermoskopski pregledati. Kratak rezime tih postupaka je: samopregled mladeža, ABCDE pravila kliničkog pregleda mladeža i digitalna dermoskopija. Sve ove procedure važe za celokupno stanovništvo, ali pre svega za osobe sa faktorima rizika za melanom.

Rana dijagnostika melanoma podrazumeva postavljanje dijagnoze ranog, "tankog" melanoma, tu spadaju "melanoma in situ" i svi melanomi debljine do 1,0 mm.

Rani melanom

Klinički izgled
Atipični mladež kod uha koji
menja boju, oblik i veličinu

Digitalna dermoskopija - Rani melanom

Kada dijagnostikujemo melanom u ovoj fazi njegovim adekvatnim uklanjanjem obezbeđeno je POTPUNO IZLEČENJE. Osim što digitalnom dermoskopijom možemo dijagnostikovati rani melanom, u mogućnosti smo da dijagnostikujemo čak i promene koje prethode nastanku melanoma.

Ovo je kraj stranice. Vratite se na početak ove web stranice.