Ovo je početak web stranice
Predite na:

Vi ste ovde: ORS Hospital > Promene na koži > Mladeži > Monitoring kože mladeža

Monitorning kože i mladeža

Monitoringom kože i mladeža objedinjene su mere rane dijagnostike, praćenja i kontrole mladeža a to su: samopregled mladeža, dermoskopski monitoring i mapiranje mladeža na telu.

Samopregled mladeža

Samopregled ili samokontrola mladeža predstavlja bitan element u prevenciji nastanka melanoma. Osnovu samopregleda mladeža čini uočavanje atipičnih i rizičnih mladeža, pregledom kože od glave do pete. Da biste mogli samostalno da kontrolišete i pratite Vaše mladeže neophodna je edukacija, kao i saradnja sa vašim lekarom. Samopregled je veoma koristan, pre svega kod osoba koje imaju bar jedan od faktora rizika za dobijanje melanoma. Samopregled je dovoljno uraditi jednom mesečno. Za sve osobe koje praktikuju samopregled savetuje se godišnja kontrola kod svog lekara.

Dermoskopski monitoring

Dermoskopski monitoring predstavlja najbitniji element dobre kontrole mladeža. Jedino se digitalnom dermoskopskom tehnikom omogućava efikasno i precizno praćenje svih mladeža na koži sa jasnim mikroskopskim uočavanjem svih unutrašnjih struktura. On u suštini podrazumeva ponovljena dermoskopiranja mladeža na redovnoj kontroli i u slučaju promena na njima, sa uočavanjem sličnosti i razlika na datoj promeni.

Mapa mladeža ("body map")

Mapiranje mladeža i svih promena na koži po regijama tela u vidu digitalnih fotografija nazivamo "body maping".Tokom ove procedure potrebno je načiniti kvalitetne fotografije svih regija kože na kojima se jasno mogu uočiti sve promene bez obzira na njihovu veličinu. Kada postoji mapa kožnih promena stiče se mogućnost za detaljno praćenje tokom života. Monitoring kože i mladeža omogućava otkrivanje početnih promena na postojećim mladežima kao i otkrivanje potpuno novih atipičnih pigmentnih promena i time omogućava sprovođenje rane dijagnostike i prevencije nastanka melanoma.

Ovo je kraj stranice. Vratite se na početak ove web stranice.