Ovo je početak web stranice
Predite na:

Vi ste ovde: ORS Hospital > Promene na koži > Mladeži > Pregled i dijagnostika mladeža

Pregled i dijagnostika mladeža

Pregled mladeža na osnovu njihovog izgleda kao i na osnovu osobina, zovemo kliničkim pregledom ( pregled okom ili uz pomoć lupe). Na osnovu kliničkog pregleda lekar ne postavlja dijagnozu, već mladeže deli na tipične (sa malim rizikom) i atipične (sa velikim rizikom za nastanak melanoma). Nakon kliničkog pregleda lekar se opredeljuje za one mladeže koji su atipični i potencijalno sumnjivi i za njih predlaže dermoskopsku dijagnostiku.

Klinički pregled se savetuje svima, ali pre svega osobama sa faktorima rizika za nastanak melanoma i/ili sa rizičnim mladežima.

Ovo je kraj stranice. Vratite se na početak ove web stranice.