Ovo je početak web stranice
Predite na:

Vi ste ovde: ORS Hospital > Promene na koži > Mladeži > Uklanjanje mladeža

Uklanjanje mladeža

Najčešće tehnike uklanjanja mladeža su:

Ekscizija

Ekscizija je osnovna hirurška tehnika uklanjanja svih kožnih promena. Ovom tehnikom uklanja se celokupna promena sa delom zdrave okolne kože i potkožnog masnog tkiva.

lokalna anestezija

incizija kože

ekscidirana promena u "zdravo" po širini

ekscidirana promena u "zdravo" po dubini

defekt nakon ekscizije

primarna sutura: direktno zatvaranje rane

"Shave" tehnika (slojevita ekscizija)

Ovo je tehnika koja podrazumeva uklanjanje mladeža radio talasima ili/i skalpelom, pri čemu na koži ostaje minimalan ožiljak.

Kada god može da se primeni ova tehnika, mi je biramo, jer estetski daje odlične rezultate.

Pre

Posle

Ostale tehnike uklanjanja su:

  • Ponavljajuće ekscizije
  • Ekscizije i tanak transplantat kože
  • Ekscizija i premeštanje kože u punoj debljini (kožni režanj)
  • Tkivna ekspanzija

Mladeži se najčešće uklanjaju ekscizijom (isecanjem). Slojevita ekscizija (shave) se koristi samo za estetsko uklanjanje i to samo u specijalizovanim ustanovama gde su obezbedjeni neophodni dijagnostički, hirurški i histopatološki uslovi. Ostale tehnike koristimo u slučajevima ekstremno velikih mladeža kada nakon uklanjanja nastali defekt ne možemo direktno zatvoriti (sašiti kraj sa krajem).

Ovo je kraj stranice. Vratite se na početak ove web stranice.