Ovo je početak web stranice
Predite na:

Vi ste ovde: ORS Hospital > Promene na koži > Planocelularni karcinom > Faktori rizika za SCC

Faktori rizika za SCC kože

Svako može da dobije SCC kože, ali poseban rizik imaju osobe sa svetlom kožom, riđom kosom, koje su već pre 20 g. života imale intenzivne opekotine od sunca ili su redovno koristile solarijum za dobijanje tena. Više o ostalim faktorima rizika pogledajte u sledećoj tabeli.

Skala rizika Status rizika
Visoki faktori rizika
 • Intenzivne opekotine od sunca pre 20 g. života
 • Korišćenje solarijuma pre 20 g. života
 • Svetlo-crvenkasta boja kože
 • Riđa kosa
Srednji faktori rizika
 • Intenzivne opekotine od sunca posle 20 g. života
 • Korišćenje solarijuma posle 20 g. života
 • Dugotrajan kontakt sa: katranom i jedinjenjima arsena
 • Prekomerna ekspozicija zračenju, kao što su X-zraci za tretman nekih karcinoma
Umereni faktori rizika
 • Dugotrajna imunosupresija, kao nakon transplantacije organa
 • Stari ožiljci, specijalno nakon opekotina
 • Hronične rane, posebno ulkus kruris
 • Prethodno postojanje bilo kog od karcinoma kože
Minimalni faktori rizika
 • Mlade osobe ispod 20 g. života
 • Osobe sa fototipom kože 5 i 6
Tabela: faktori rizika za nastanak SCC kože
Ovo je kraj stranice. Vratite se na početak ove web stranice.