Ovo je početak web stranice
Predite na:

Vi ste ovde: ORS Hospital > Promene na koži > Planocelularni karcinom > Kako živeti sa SCC?

Kako živeti sa SCC kože?

Različite su reakcije ljudi, na saznanje da boluju od nekog karcinoma. Te reakcije se kreću od potpunog omalovažavanja, jer navodno "karcinomi kože nisu istog stepena opasnosti u poređenju sa ostalim karcinomima" pa sve do različitih emocionalnih reakcija straha do šoka i izolacije. Međutim, na sreću najveći broj pacijenata realno prihvata činjenicu, da se radi o karcinomu kože koji nosi umeren rizik metastaziranja i da su adekvatnim uklanjanjem izlečeni za čitav život.

Kako savladati stres

U slučaju postojanja hroničnog stresa, potražite stručnu pomoć, a pogledajte i naše savete za savladavanje stresa.

Kontrole

Nakon dobijanja histopatološke dijagnoze savetujemo da se uradi detaljan pregled kože, od glave do pete, radi daljeg adekvatnog praćenja. Ukoliko nema drugih " rizičnih" promena na koži, savetujemo redovnu dermoskopsku kontrolu jednom godišnje. Druge vrste analiza kao što su to: UZ, X-zračenje, Skener ili Magnet, savetuju se samo u slučajevima kada postoji sumnja na postojanje metastaza.

Monitoring kože

Redovni samopregled kože jednom mesečno savetuje se kod svih kožnih tumora a detaljnjije o monitoring pogledajte u rubrici monitoring kože o mladeža.

Ovo je kraj stranice. Vratite se na početak ove web stranice.