Ovo je početak web stranice
Predite na:

Najčešća pitanja

Koliko je opasan SCC?

U slučaju da se ne dijagnostikuje na vreme, ili se neadekvatno leči, postoji mogućnost nastanka metastaza a time i ugrožavanje života.

Koji su prvi znaci koji se mogu uočiti kod nastanka SCC-a?

Jedan od prvih znakova je pojave svetlih krastica na koži sa znacima oštećenja od sunca.

Šta treba uraditi kada se posumnja da postoji sumnjiva promena na SCC?

Javite se svom lekaru ili u prvi specijalizovan centar za tumore kože.

Da li je SCC izlečiv ?

Da. U svim slučajevima kada se na vreme dijagnostikuje i adekvatno leči.

Kako se dijagnostikuje SCC?

Dermoskopski. Dermoskopija uz kliničke podatke, predstavlja najuspešniju dijagnostiku.

Koji je osnovni princip u lečenju SCC-a?

Hirurška ekscizija. Radikalno, ili adekvatno uklanjanje, predstavlja osnovni princip uspešnog lečenja.

Da li se SCC može uspešno lečiti bez hirurške ekscizije?

DA. U svim slučajevima ranog SCC-a kože, kao i u svim slučajevima kada nije indikovana ekscizija, mogući tretmani su Laserima, Azotom, Elektrohirurgijom i Imunosuprsivnim kremama.

Da li postoji mogućnost prevencije za SCC?

Da. To su mere primarne prevencije od nastanka oštećenja kože od UV zračenja kod osoba sa faktorima rizika.

Ovo je kraj stranice. Vratite se na početak ove web stranice.