Ovo je početak web stranice
Predite na:

Statistika

Tačan broj oboljevanja od SCC-a kože nije nam poznat. U našem registru za rak za centralnu Srbiju u rubrici ostali karcinomi kože, evidentiraju se svi non-melanoma karcinomi kože, gde spada i SCC kože. Koliki je broj SCC-a kože u odnosu na ove karcinome možemo samo da pretpostavimo, na osnovu podataka koje izdaje Svetska zdravstvena organizacija, a koji kažu da od ukupnog broja karcinoma kože oko 4% pripada melanoma, oko 80 % BCC-u kože, oko 15 % SCC-u kože i oko 1 % ostalim retkim karcinomima kože. U svakom slučaju najmanji mogući broj obolelih u Srbiji ne može biti ispod 1.500.

Kolika je smrtnost od SCC-a kože takođe nam nije poznato. Broj umrlih od drugih karcinoma kože, u koji spada i SCC, kreće se preko 100 godišnje (Tabela 2.).

Godina Žene Muškarci Ukupno
2002 1052 1259 2311
2003 1138 1316 2454
2004 1365 1408 2773
2006 1663 1731 3394
Tabela 1: Incidenca drugih malignih tumora u Centralnoj Srbiji
Godina Žene Muškarci Ukupno
2002 68 48 116
2003 37 49 86
2004 45 64 110
2006 45 57 102
Tabela 2: Smrtnost drugih malignih tumora u Centralnoj Srbiji

Ovi pokazatelji ukazuju na da su mere primarne prevencije, skrininga i rane dijagnostike od ključne važnosti za uspešnu borbu protiv svih karcinoma kože.

Ovo je kraj stranice. Vratite se na početak ove web stranice.