Ovo je početak web stranice
Predite na:

Planocelularni karcinom kože

Sinonimi: SCC, Squamous cell carcinoma, Squamous cell cancer, Spinalioma, Epidermal carcinoma, Epidermoid carcinoma, Papillary carcinoma, Verrucous carcinoma, Non-melanoma skin carcinoma

Šta je to?

SCC je vrsta karcinoma kože koji nastaje u epidermu. Po učestalosti javljanja, SCC je odmah posle BCC-a kože. U ranoj fazi, kada je neinvazivan, potpuno je izlečiv. A u kasnoj fazi, invazivnoj, ima mogućnost metastaziranja u okolna tkiva i unutrašnje organe.

SCC- neinvazivni tip

SCC-invazivni tip

SCC-invazivni tip

Kako nastaje?

SCC kože nastaje oštećenjem pločastih keratocitnih ćelija koje inače proizvode keratin. Genska predispozicija i oštećenja kože koja nastaju zbog povećanog UV zračenja su osnovni razlozi za nastanak ovog karcinoma kože. Oštećenja kože od UV zračenja se akumuliraju tokom života, počinju sa prvim izlaganjima suncu (od rođenja) i na kraju mogu dovesti do javljanja planocelularnog karcinoma ali i drugih karcinoma kože.

SCC – neinvazivni tip

Dermoskopski nalaz

Koji su prvi znaci SCC-a kože?

Pojava male ružičaste flekice, ili promene na koži poput svetlog ili ružičastog čvorića, često je prvi znak koji se može uočiti. U ovoj fazi obično nema nikakvih simptoma. Upravo zbog nesepcifičnog izgleda i karaktera u ranoj fazi je jedino moguće uraditi ranu dijagnostiku kod osoba koje se redovno kontrolišu ili kada se slučajno otkrije tokom pregleda neke druge promene. Međutim, ukoliko on nastavi dalji razvoj, on raste i put vani i u dubinu, dajući prve simptome u vidu svraba.

Oštećenja kože od sunca sa prvim znacima koji ukazuju na početni razvoj SCC-a kože

Postoji li neka specifičnost vezana za pol, godine ili regiju tela?

SCC je karcinom koji se češće javlja kod muškaraca nego kod žena. Sve je veći broj mladih koji od njega obolevaju. Ipak, verovatnoća njegovog javljanja je najveća posle 50. godine života. Najčešće se javlja na regijama kože eksponiranim suncu: licu, čelu, rukama i leđima, ali SCC se može javiti na bilo kojoj kožnoj regiji, a specifična mesta su donja usna, uho i vulva.

Koliko je opasan?

SCC kože spada u karcinome sa srednjim metastatskim potencijalom. Neinvazivni oblik SCC-a kože retko metastazira, dok invazivni tip SCC-a kože ima veće mogućnosti za metastaziranje. U odnosu na prečnik, SCC kože sa prečnikom većim od 4mm ima veće šanse da metastazira nego onaj manji od tog prečnika.

Da li je izlečiv?

SCC kože je potpuno izlečiv u svim slučajevima kada se na vreme dijagnostikuje i leči.

Ovo je kraj stranice. Vratite se na početak ove web stranice.