Ovo je početak web stranice
Predite na:

Dijagnostika

Dijagnoza SK promena se uspostavlja: kliničkim pregledom, dermoskopijom i naravno biopsijom.

U svim slučajevima kada je to moguće, dermoskopija predstavlja izbornu dijagnostičku metodu, pre uklanjanja, a nakon uklanjanja obavezna je histopatološka analiza. Upotreba biopsije kao dijagnostičke metode pre potpunog uklanjanja može se koristiti samo u izuzetnim slučajevima kada se kliničkim pregledom ne može uspostaviti sigurna dijagnoza, a ne postoji mogućnost dermoskopske dijagnostike.

Klinički izgled

Dermoskopija

Klinički izgled

Dermoskopija

Ovo je kraj stranice. Vratite se na početak ove web stranice.