Ovo je početak web stranice
Predite na:

Vi ste ovde: ORS Hospital > Hirurgija šake > Škljocajući prst

Škljocajući prst

Škljocajući prst je stanje kada se prst ukoči nakon savijanja i može se ispraviti samo uz napor i pomoć druge ruke, a pri tom manevru ispravljanja se uvek čuje "škljoc"

Kako nastaje?

Uzrok nasanka nije poznat ali se pretpostavlja da potiče od upale tetive mišića ispružača prstiju. Usled te upale dolazi do otežanog ispružanje prsta.

Simptomi i znaci

Osnovni simptom je ukočenje prsta nakon savijanja ka dlanu i nemogućnost ispružanja bez pomoći druge ruke.

Ovaj simptom obično prati škljocanje i bol pri nasilnom ispravljanju, kao i bol u dlanu i celoj ruci.

Kako se dijagnostikuje?

Dijagnoza se postavlja kliničkim pregledom uz ispitivanje funkcije i pokretljivosti prstiju. Takođe je neophodno opipati (palpirati) tetive i kanale kroz koje one prolaze.

Kako se leči?

Tretma može biti nehirurški i hirurški.

Nehirurški

  • mirovanje
  • imobilizacija
  • injekcije steroida

Hirurški

Ovo je kraj stranice. Vratite se na početak ove web stranice.